Wiadomości

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA 2017/2018

Data dodania: 2017-12-23


 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA 2017/2018

 

 

24 grudnia niedziela – Wigilia Narodzenia Pańskiego

                godz. 23.15 – misterium wigilijne

godz. 24.00 – Msza Św. Pasterka             

godz. 24.00 k-ł Ducha Św. – Msza Św. Pasterka (w rycie trydenckim)

 

25 grudnia poniedziałek – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

                Msze Św. - godz.: 7.00, 9.00, 11.00, 12.15

                oraz 9.45 k-ł Ducha Św. (w rycie trydenckim)

                nieszpory świąteczne – godz. 15.00

 

26 grudnia wtorek – Święto św. Szczepana

                Msze Św. - godz.: 7.00, 9.00, 11.00, 12.15, 19.00

                oraz 9.45 k-ł Ducha Św. (w rycie trydenckim)

 

28 grudnia czwartek – Święto św. Młodzianków

                Msza Św. - godz.: 7.00 i 18.00 w int. dzieci

31 grudnia niedziela – Święto Świętej Rodziny

i ostatni dzień roku 2017

 

                Msze Św. - godz.: 7.00, 9.00, 11.00, 12.15

godz. 17.00 – Msza Św. na zakończenie roku

                                                             połączona z nabożeństwem dziękczynnym

 

1 stycznia poniedziałek – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Msze Św. - godz.: 7.00, 9.00, 11.00, 12.15, 19.00

                oraz 9.45 k-ł Ducha Św. (w rycie trydenckim)

                nieszpory kolędowe – godz. 18.30

 

6 stycznia sobota – Uroczystość Objawienia Pańskiego

Msze Św. - godz.: 7.00, 9.00, 11.00, 12.15, 19.00

oraz 9.45 k-ł Ducha Św. (w rycie trydenckim)

nieszpory kolędowe –  godz. 18.30

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2017/2018

Data dodania: 2017-12-23


PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

2 stycznia

wtorek

1. Rynek

    Podgórna

2. Żołnierza Polsk.

3. Piłsudskiego

    Piłsudskiego

5, 6, 7, 11, 14

1, 3, 5, 7, 2, 8, 10, 12, 18

1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 69

58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72

3 stycznia

środa

1. Korfantego

2. Korfantego 

3. Rynek   

    Szymanowskiego

2, 4, 6, 8, 8a, 10, 1, 3, 5, 7, 7a, 9, 11

16, 18, 22, 26, 28, 32, 21, 23, 25, 33, 35, 37

20, 21, 22, 22a, 23, 23a, 24, 26

2

4 stycznia

czwartek

1. Strażacka

2. Koziołka

    Mariacka

    Webera

3. Kościelna

    Murarska

2, 3, 3a, 5, 8

1, 2

1, 3, 5, 2, 6

1, 1a, 4, 4a, 5, 6

2, 3, 10, 10a, 10b

10, 11, 15, 17, 1, 3, 4, 5, 7

5 stycznia

piątek

1. K. Miarki

2. K. Miarki

3. Rostka

1, 3, 5, 12, 14

7, 9, 11, 13, 15

1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 26, 28

6 stycznia

sobota

1. Siemianowicka

2. Głęboka  

    Chorzowska

3. Chorzowska

2, 4, 8, 14, 16, 18, 22, 22a, b, c, 24, 32

1, 3, 5, 5a, 7

1, 8

5, 7, 3a, 3b, 3c

7 stycznia

niedziela

1. Pl. Akademicki

2. Pl. Akademicki

3. Żeromskiego

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

13, 15, 17, 19, 21, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

8 stycznia

poniedziałek

1. Chrobrego

2. Chrobrego

3. Smolenia

2, 4, 6, 8, 10

12,14, 14a, 16, 18, 20

26, 28, 30, 32, 34, 36, 25, 27, 29, 31, 33

9 stycznia

wtorek

1. Piastów Byt.

2. Piastów Byt.

    Wałowa

    Józefczaka

3. Piastów Byt.

7, 9, 11, 13

2, 4, 6

1, 2, 7, 9

12, 14, 15, 16, 18, 20-22, 26, 27, 27a

1, 3, 5

10 stycznia

środa

1. Jainty

2. Krawiecka

    Gliwicka   

    Piastów Byt.

    Rzeźnicza

3. Gliwicka

8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22

1, 2

13, 15

8, 10

1, 3, 5

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33

11 stycznia

czwartek

1. Jagiellońska

2. Moniuszki

3. Moniuszki

13, 15, 17, 19, 21, 25, 27

30, 32

16, 18, 24, 26, 28

12 stycznia

piątek

1. Matejki

2. Matejki

3. Krakowska

    Krakowska

29c, d, e, f

29, 29a, 29b

1, 3, 13

2, 4, 6, 8, 16, 20, 26, 28, 32, 40, 44, 46, 48, 50

13 stycznia

sobota

1. Matejki

2. Matejki

3. Matejki

22, 24,19, 21, 23, 25, 27

26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

31, 33, 35, 37, 39, 41, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

14 stycznia

niedziela

1. Pl. Grunwaldzki

2. Rycerska

3. Szkolna

6, 7, 8, 8a, 10, 11, 15

2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 3, 5, 7, 11, 17

1, 2, 2a, 9

15 stycznia

poniedziałek

1. Katowicka

2. Pl. Sikorskiego

kolęda dodatkowa

17, 19, 20, 21, 22

2, 4, 6, 8, 10, 12

wg indywidualnych zgłoszeń

 

Uwaga: początek kolędy – w tygodniu o godz. 15.30,

                                                     w soboty i w niedziele o godz. 14.00.

 

 

 

 

 

 

 

Koncert Kolęd i Pastorałek

 

w wykonaniu

 

Dzieci Maryi i ministrantów

 

w niedzielę 21 stycznia

 

o godz. 17.00

 

protokół wyboru

Data dodania: 2017-09-26

protokół wyboru

Pliki do pobrania

  1. protokół wyboru

rekolekcje wielkopostne

Data dodania: 2017-03-04 

Wielkopostne

rekolekcje parafialne

10 - 12. 03. 2017 r.

 

 

 

 

piątek 10 marca

 

godz.9.00 – Msza Św. z naukądla wszystkich

 

godz.18.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich

 

 

sobota 11 marca

 

godz.9.00 – Msza Św. z naukądla wszystkich

 

godz.18.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich

 

 

niedziela 12 marca

 

nauka końcowa podczas każdej Mszy Św.

 

zapytanie ofertowe

Data dodania: 2017-09-12Bytom, 11 września 2017r.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania analizy finansowej wraz z uproszczoną analizą ekonomiczną  projektu oraz analizą ryzyka i wrażliwości.

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zaprasza do składania ofert na opracowanie analizy finansowej wraz z uproszczoną analizą ekonomiczną oraz analizą ryzyka i wrażliwości dla projektu
pn. Prace renowacyjne przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu, określonego dla działania 5.3.2.Dziedzictwo kulturowe – OSI realizowanych w ramach trybu pozakonkursowego naboru nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17

 

Projekt pn. Prace renowacyjne przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu ujęty jest w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. ks. Koziołka 3

41-902 Bytom

NIP: 7492055601

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie analizy finansowej wraz z uproszczoną analizą ekonomiczną projektu zgodnie z obowiązującym prawem oraz aktualnymi wytycznymi, regulaminem konkursu nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17 wraz z załącznikami do regulaminu oraz ewentualnymi wprowadzonymi zmianami, a także aktualnym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 oraz innymi dokumentami dostępnymi na stronie https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/216

Zakres zamówienia obejmuje również przygotowanie części B17 (analiza finansowa) części B18 (analiza ekonomiczna) oraz części B19 (analiza ryzyka i wrażliwości) wniosku o dofinansowanie, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR dla poddziałania 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe – OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Jeżeli przy wykorzystaniu opracowania przy aplikacji projektu o dofinansowanie zostaną zgłoszone zastrzeżenia przez właściwą Instytucję ogłaszającą nabór i weryfikującą poprawność sporządzenia zakresu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do ich uzupełnienia, wyjaśnienia
i dostosowania opracowania do stawianych wymogów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

 

Termin przekazania opracowania: 5 października 2017 roku.

Płatność nastąpi przelewem po podpisaniu protokołu odbioru na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Analizę finansową wraz z ekonomiczną, zawierającym tabele oraz wyliczenia należy dostarczyć
w wersji elektronicznej – pliki w formacie PDF wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS (MS Excel), zawierającym tabele oraz wyliczenia z odblokowanymi formułami. Analizę wrażliwości i ryzyka natomiast – w formacie DOC (MS Word).

 

III. Warunki udziału w postępowaniu

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy posiadają doświadczenie w wykonaniu co najmniej 4 studiów wykonalności wraz z analizą finansową lub tylko analiz finansowych dla przedsięwzięć z obszaru dziedzictwa kulturowego, ochrony zabytków, dla których przyznane zostało dofinansowanie z programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym co najmniej dla 2 projektów pozyskano dofinansowanie o wartości nie mniejszej niż 350.000 zł. W celu udokumentowania doświadczenia prosi się o złożenie odpowiednich referencji, protokołów odbioru, itp., potwierdzających, że Wykonawca przygotował w/w dokumenty, które warunkują możliwość ubiegania się o niniejsze zamówienie. 

Kryterium wyboru: 100% cena

 

IV. Termin składania ofert

Ofertę należy przestać w formie elektronicznej na adres podany poniżej w terminie do 19 września 2017 roku do godz.12:00. Oferty złożone po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

e-mail: piotrkop@gliwice.opoka.org.pl

 

Osoba do kontaktu

Edyta Brabańska-Gawlica

Tel. 513 531 000

 

V Pozostałe informacje

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień
w trakcie prowadzonej procedury wyboru oferty. Umowa dotycząca zamówienia opisanego
w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia lub zmiany warunków zapytania ofertowego.

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA 2016/2017

Data dodania: 2016-12-23


PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA 2016/2017

 

 

 

 

24 grudnia sobota – Wigilia Narodzenia Pańskiego

                godz. 24.00 – Msza Św. Pasterka             

godz. 24.00 k-ł Ducha Św. – Msza Św. Pasterka (w rycie trydenckim)

 

25 grudnia niedziela – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

                Msze Św. - godz.: 7.00, 9.00, 11.00, 12.15

                oraz 9.45 k-ł Ducha Św. (w rycie trydenckim)

                nieszpory świąteczne – godz. 15.00

 

26 grudnia poniedziałek – Święto św. Szczepana

                Msze Św. - godz.: 7.00, 9.00, 11.00, 12.15, 19.00

                oraz 9.45 k-ł Ducha Św. (w rycie trydenckim)

 

28 grudnia środa – Święto św. Młodzianków

                Msza Św. - godz.: 7.00 i 18.00 w int. dzieci

 

30 grudnia piątek – Święto Świętej Rodziny

                Msze Św. - godz.: 7.00, 18.00

 

31 grudnia sobota – ostatni dzień roku 2016

                godz. 17.00 – Msza Św. na zakończenie roku

                                                              połączona z nabożeństwem dziękczynnym

 

1 stycznia niedziela – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Msze Św. - godz.: 7.00, 9.00, 11.00, 12.15, 19.00

                oraz 9.45 k-ł Ducha Św. (w rycie trydenckim)

                nieszpory kolędowe – godz. 18.30

 

6 stycznia piątek – Uroczystość Objawienia Pańskiego

Msze Św. - godz.: 7.00, 9.00, 11.00, 12.15, 19.00

oraz 9.45 k-ł Ducha Św. (w rycie trydenckim)

nieszpory kolędowe –  godz. 18.30

 

 

 

kolęda 2016/2017

Data dodania: 2016-12-23PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

2016/2017

 

 

 

 

2 stycznia

poniedziałek

1. Jagiellońska

2. Moniuszki

3. Moniuszki

13, 15, 17, 19, 21, 25, 27

30, 32

16, 18, 24, 26, 28

3 stycznia

wtorek

1. Piastów Byt.

2. Piastów Byt.

    Wałowa

    Józefczaka

3. Piastów Byt.

7, 9, 11, 13

2, 4, 6

1, 2, 7, 9

12, 14, 15, 16, 18, 20-22, 26, 27, 27a

1, 3, 5

4 stycznia

środa

1. Jainty

2. Krawiecka

    Gliwicka   

    Piastów Byt.

    Rzeźnicza

3. Gliwicka

8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22

1, 2

13, 15

8, 10

1, 3, 5

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33

5 stycznia

czwartek

1. Matejki

2. Matejki

3. Krakowska

    Krakowska

29c, d, e, f

29, 29a, 29b

1, 3, 13

2, 4, 6, 8, 16, 20, 26, 28, 32, 40, 44, 46, 48, 50

6 stycznia

piątek

1. Rynek

    Podgórna

2. Żołnierza Polsk.

3. Piłsudskiego

    Piłsudskiego

5, 6, 7, 11, 14

1, 3, 5, 7, 2, 8, 10, 12, 18

1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 69

58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72

7 stycznia

sobota

1. Matejki

2. Matejki

3. Matejki

22, 24,19, 21, 23, 25, 27

26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

31, 33, 35, 37, 39, 41, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

8 stycznia

niedziela

1. Pl. Grunwaldzki

2. Rycerska

3. Szkolna

6, 7, 8, 8a, 10, 11, 15

2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 3, 5, 7, 11, 17

1, 2, 2a, 9

9 stycznia

poniedziałek

1. Strażacka

2. Koziołka

    Mariacka

    Webera

3. Kościelna

    Murarska

2, 3, 3a, 5, 8

1, 2

1, 3, 5, 2, 6

1, 1a, 4, 4a, 5, 6

2, 3, 10, 10a, 10b

10, 11, 15, 17, 1, 3, 4, 5, 7

10 stycznia

wtorek

1. Korfantego

2. Korfantego 

3. Rynek   

    Szymanowskiego

2, 4, 6, 8, 8a, 10, 1, 3, 5, 7, 7a, 9, 11

16, 18, 22, 26, 28, 32, 21, 23, 25, 33, 35, 37

20, 21, 22, 22a, 23, 23a, 24, 26

2

11 stycznia

środa

1. K. Miarki

2. K. Miarki

3. Rostka

1, 3, 5, 12, 14

7, 9, 11, 13, 15

4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 26, 28

12 stycznia

czwartek

1. Katowicka

2. Pl. Sikorskiego

3. Żeromskiego

17, 19, 20, 21, 22

2, 4, 6, 8, 10, 12

13, 15, 17, 19, 21, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

13 stycznia

piątek

1. Chrobrego

2. Chrobrego

3. Smolenia

2, 4, 6, 8, 10

12,14, 14a, 16, 18, 20

26, 28, 30, 32, 34, 36, 25, 27, 29, 31, 33

14 stycznia

sobota

1. Siemianowicka

2. Głęboka  

    Chorzowska

3. Chorzowska

2, 4, 8, 14, 16, 18, 22, 22a, b, c, 24, 32

1, 3, 5, 5a, 7

1, 8

5, 7, 3a, 3b, 3c

15 stycznia

niedziela

1. Pl. Akademicki

2. Pl. Akademicki

kolęda dodatkowa

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

wg indywidualnych zgłoszeń

 

Uwaga: początek kolędy – w tygodniu o godz. 15.30,

                                                     w soboty i w niedziele o godz. 14.00.

 

 

« 1 2

Galeria

kościół - wnętrze
Plakat informujący o dofinansowaniu projektu realizowanego przez Parafię WNMP w Bytomiu

Polecamy

News News News News News