Wiadomości

Dofinansowanie na kościół filialny pw. Ducha Św. w Bytomiu

Data dodania: 2019-04-02

Parafia WNMP w Bytomiu informuje, iż jest w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św. w Bytomiu”.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest więc zwiększenie atrakcyjności obiektu kulturowego regionu jakim jest niewątpliwe zabytkowy kościół filialny p.w. Ducha Św. w Bytomiu oraz zachowania dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Cel ten wpisuje się bezpośrednio w Priorytet inwestycyjny 6c RPO WSL 2014-2020: zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:
- izolację zewnętrzną – odwodnienie (rozebranie podbudowy betonowej, wykopy do fundamentów, odbicie tynków i odgrzybianie ścian poprzez założenie izolacji i drenażu);
- malowanie elewacji i wnętrza;
- oczyszczenie, konserwacja portalu;
- remont nawierzchni przed kościołem (m.in. rozebranie nawierzchni z kostki, profilowanie podłoża, ułożenie nowej nawierzchni, zagospodarowanie terenu wokół kościoła).

 

Planowane efekty realizacji projektu:
- zatrzymanie negatywnego zjawiska dalszej degradacji obiektu i jego pełne wykorzystanie,
- pozytywny odbiór wizualny przestrzeni zagospodarowanej przez budynek, zarówno przez jej bezpośrednich użytkowników (pracowników oraz uczestników Mszy Św., koncertów czy wystaw) jak i turystów,
- wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin.

Wartość projektu:364 948,18 złotych
Dofinansowanie:307 103,89 złotych, w tym
wkład z Funduszy Europejskich: 270 609,08 złotych,
wkład z Budżetu Państwa: 36 494,81 złotych.


Galeria

kościół - wnętrze
Plakat informujący o dofinansowaniu projektu realizowanego przez Parafię WNMP w Bytomiu

Polecamy

News News News News News